Haydar Aliyev Avrasya Araştırmaları Merkezi

“Büyük Avrasya’nın Yeni Jeopolitik Düzeni” Yuvarlak Masa Toplantısı


17 Mart saat 14:00’de (Moskova saati ile) “Büyük Avrasya’nın Yeni Jeopolitik Düzeni” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Etkinliğin amacı, dünya düzeninin süregelen dönüşümünün objektif bir analizini yapmak ve Büyük Avrasya’da yeni bir jeopolitik düzeninin oluşumuna ilişkin ihtimalleri değerlendirmektir.

Etkinlikte tartışılan kilit konular şunlardır:

Ukrayna Krizinin Dünya ve Büyük Avrasya’daki Jeopolitik Duruma Etkisi; Ukrayna Krizini Çözme Umutları; Rusya İle Batı Arasındaki İlişkilerde Yeni Bir Niteliksel Aşamaya Ulaşma Olasılığı; Çin’in Ukrayna Krizine İlişkin Tutumu; Büyük Avrasya Mimarisinde Çin ve Hindistan’ın Güçlendirilmesi için Beklentiler; İhracat ve İthalat Arzının Yeniden Yönlendirilmesi, Uluslararası Ulaşım Koridorlarının Yeniden Biçimlendirilmesi ve Bir Avrasya Bölgesel Güvenlik Kompleksinin Oluşumu için Beklentiler.

Merkez Genel Müdürü Prof. Dr. Yaşar SARI da bu toplantıya davet edilmiş ve “Avrasya’da Yeni Jeopolitik ve Türkiye ile Rusya’nın Rolü” başlıklı sunumu gerçekleştirmiştir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur