Haydar Aliyev Avrasya Araştırmaları Merkezi

Bişkek AGİT Akademisi ile Mutabakat Zaptı İmzalandı


8 Şubat 2022’de Kırgızistan’ın Bişkek kentinde bulunan AGİT Akademisi ile İbn Haldun Üniversitesi Mutabakat Zaptı imzalayarak ortaklıklarını kurdular. Bu ortaklık, bilgi ve eğitimi paylaşımının yanı sıra akademik ve bilimsel faaliyetlere katılmak için bir çerçeve sağlayacaktır. Özellikle ortak konferanslar, eğitim ve seminerler, öğrenci stajları, öğretim üyeleri ve araştırma akademisyenlerinin değişimi ortaklık kapsamında planlanmaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur